Wij hebben jarenlange ervaring in de bollenteelt. In 2000 hebben wij deze tak van ons bedrijf van de hand gedaan, zodat wij onze aandacht nog meer kunnen richten op de contracttreelt.

Contractteelt is een combinatie van landexploitatie, loonbedrijf en
bloembollenteelt. Het plantgoed wordt aangeleverd door de contractgever. De gehele teelt wordt dan door ons verzorgd. Aan het einde van het groeiseizoen rooien wij het product. Dit leveren wij aan de contractgever terug.

Onder landexploitatie wordt verstaan het huren en verhuren van land.
Wij pachten een bedrijf van 47 hectare. Hier vindt de contractteelt plaats. De geteelde gewassen zijn onder andere:

  1. Tulpen
  2. Irissen
  3. Narcissen
  4. Lelie’s
  5. Bijzondere bolgewassen
  6. Hyacinten
  7. Zantedeschia’s
  8. Wortelen
  9. 1e Jaarsplantuien

Met deze verscheidenheid aan gewassen wordt een zo ruim mogelijk vruchtwisselingsschema aangehouden.