De voorwaarden voor het gebruik zijn drastisch aangescherpt. Aan het huidige etiket zijn de volgende aanvullende toepassingsvoorwaarden toegevoegd:

• Er mag een maximale oppervlakte van 1 hectare behandeld worden, met minimaal 150 meter afstand tussen behandelde velden;

• Dek de behandelde grond direct na toepassing af met VIF (Virtually Impermeable Film) folie gedurende een periode van ten minste 14 dagen;

• Een bufferzone van ten minste 150 meter moet toegepast worden tussen de te behandelen velden en de kadastrale grens van woningen en overige verblijfsplaatsen waar mensen langere tijd verblijven, zoals scholen, winkels, bedrijven en kantoren;

• Het middel dient op ten minste 20 cm diepte ingebracht te worden. Wij realiseren ons dat de aanvullende toepassingsvoorwaarden extreem zwaar zijn in relatie tot de daarmee verkregen extra veiligheidsgaranties voor omwonenden. De toepassing van Monam zal hierdoor op veel percelen slechts beperkt of zelfs onmogelijk zijn. Hiermee komt de Nederlandse exportpositie van hoogwaardig uitgangsmateriaal van onder andere bloembollen, aardbeien en boomkwekerijproducten in gevaar.

• Een grondontsmetting mag slechts eenmaal in de vijf jaar worden toegepast. Het is dus belangrijk dat het maximale resultaat dan wordt gehaald.

Voor grondontsmetting kunt u een Meldingsformulier grondontsmetting invullen en samen met een topografische kaart opsturen naar de Plantenziektekundige Dienst in Assen.

Meldingsformulier grondontsmetting (pdf bestand)

Toelichting grondontsmetting (pdf bestand)