Verstuiven kunt u voorkomen met het uitrijden van papiercellulose, dat vermengd met water wordt verspreid over uw land.

Verstuiven kunt u ook voorkomen met het strooien van hoogwaardige compost. Daarnaast wordt er ook wel stro gedekt om het stuiven te voorkomen.