Voor de toediening van de gewasbeschermingsmiddelen maken we gebruik van Hardi-veldspuiten. Deze zijn uit gerust met de Twin-luchtondersteuning. Dit met het doel om zoveel mogelijk drift te beperken. Na jaren lang onderzoek is gebleken dat met de Hardi luchtondersteunende spuit de beste resultaten te behalen zijn. Tevens is door de betere bedekking een middelen besparing mogelijk van meer dan 30%!

We spuiten nu ook met behulp van GPS!

Padenspuit
Met de padenspuit is het mogelijk om de kanten van de bloembollenbedden te spuiten. Hierbij wordt het gewas nagenoeg niet geraakt.