Het frezen van groenbemesting, voor het ploegen uit.